Muut palvelut

                      Koulutukset      *     Ryhmäytykset      *     Tiimipäivät

Koulutukset

Asiantuntijuutta jakoon

Tulen mielelläni jakamaan osaamistani ja asiantuntijuuttani esimerkiksi oppilaitoksiin, työyhteisöjen koulutuspäiviin tai vanhempainiltoihin.

Aiheina voivat olla mm. perheen, parisuhteen tai vanhemmuuden kysymykset, opinnoissa ja työssä jaksaminen, itsetuntemuksen lisääntyminen tai nepsy-asiat.

Sovittaessa voin saapua kouluttamaan minne päin Suomea tahansa.


Kuka minä olen?

Kuka minä olen? -koulutus on nuorille ja opiskelijoille räätälöity itsetuntemuksen lisäämisen kurssi. 

Usein elämässä kiiruhdamme "laput silmillä" miettimättä sen tarkemmin mistä olemme tulossa tai minne olemme menossa. Kurssilla syvennytään omiin juuriin, omiin vahvuuksiin, omaan ainutlaatuisuuteen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Kurssin kesto on 5-6 tapaamista (1h kerrallaan). Kurssi on mahdollista räätälöidä joko hyvin itsenäiseksi, omatoimiseksi toiminnaksi tai ryhmän yhtenäisyyttä lisääväksi.

Ryhmäytykset ja tiimipäivät

Olemme vahvempia yhdessä

Nykypäivänä työ vaatii tekijältään paljon. Monilla aloilla työhön liittyy monenlaisia sisäisiä ja ulkoisia haasteita, vaatimuksia, kuormitusta ja kiirettä - monia sellaisia asioita, joihin yksittäinen työntekijä ei itse voi juurikaan vaikuttaa. Työympäristössä ja henkilöstössä voi olla paljon vaihtuvuutta, eikä työntekijäporukkaan ehdi syntyä me -henkeä. 

Monet työhyvinvointitutkimukset osoittavat, että työntekijä jaksaa ja viihtyy työssään paremmin, jos työyhteisössä on hyvä vuorovaikutuskulttuuri sekä turvallinen työilmapiiri. Nämä ovat tekijöitä, joihin voi ja kannattaa panostaa!

Tiimipäivät ja ryhmäytyshetket mahdollistavat arjen aherruksen keskelle tauon, jossa yhdessä toimien paitsi viihdytään, myös rakennetaan yhteistä työkulttuuria ja lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toimiva ja yhteen hiileen puhaltava työporukka lisää merkittävästi yksittäisen työntekijän työhyvinvointia ja mahdollistaa tehokkaamman työn tekemisen.

*          *

Monen vuoden kokemuksella voin tarjota laajan skaalan erilaisia menetelmiä, joilla päästään pureutumaan juuri omaan tiimiin, sen yhteistoiminnan kehittämiseen sekä jokaisen paikkaan tiimin jäsenenä. 

Ryhmäytys on hyvä vaihtoehto uuden tiimin aloittaessa tai kun työntekijöiden vaihtuvuus on muutoin ollut suurta.

Tiimipäivä on hyvä vaihtoehto pidempään kasassa olleelle työntekijäporukalle. 

Ryhmäys- tai tiimipäivä on mahdollista laatia vaikka koko työpäivän mittaiseksi, tai jakaa se useampaan pienempään kokonaisuuteen. Päivä on mahdollista järjestää työpaikallani. Joskus pienetkin muutokset arjen vilinään toimivat hyvänä piristyksenä!

Ota yhteyttä ja kerron tarkemmin!


Psykoterapian Paikka - Reetta Mourujärvi
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita